Back to top

Izrada dekor nalepnica

Preslikači za dekoraciju se izrađuju primenom tehnologije indirektne sito štampe. Osnovna specifičnost i mogoćnost postupka je rad sa velikim brojem boja i kontrolisan raspon debljina nanosa istih. Broj boja kreće se od 1-12 (prosek 6).

Tehnologija izrade preslikača : keramiku, porcelan, staklo i emajl, pri čemu svaki materijal zahteva primenu određenih paleta boja i temperaturnog režima.
U sklopu Print-a je design studio, tehnologija i tehnička priprema proizvodnje.

Raspolažemo sa dve linije automatskih mašina za sito štampu, format B2(500X700mm) i posebnom linijom za lakiranje sa tri konvencionalne Wicket sušare.
Posebna odeljenja prate tehnološki tok proizvodnje: uribavanje boja, hemijski tretman i priprema sita.

U postupku rada koriste se atestirani materijali renomiranih proizvođača: papira posebnih namena (Tullis Russel), boja, lakova i medijuma (Ferro).
Koriste se keramičke procesne (CMYK) i pokrivne boje.
Preslikači se transfer postupkom prenose na podlogu koja se dekoriše i peku na određenom temperaturnom režimu. Za emajlirane podloge temperature se kreću od 760-810°C.

Princip rada je sledeći: prvo se radi nivo uzorka- razvoj određenog dizajna (koji može biti dostavljen u elektronskoj formi, fizički uzorak tanjira, šolje i sl.) uz definisanje boje podloge (emajla). Po potvrdi uzorka radi se serijska proizvodnja.

2638
2638
2656
2656
2679
2679
2688
2688
2704
2704
2772
2772
2797
2797
2871
2871
2890
2890
2901
2901
2906
2906
2929
2929
2944
2944
2071
2071
2165
2165
2207
2207
2234
2234
2268
2268
2283
2283
2293
2293
2299
2299
2327
2327
2449
2449
2564
2564
2591
2591
2617
2617
2651
2651
2657
2657
2680
2680
2701
2701
2744
2744
2788
2788
2820
2820
2880
2880
2898
2898
2904
2904
2913
2913
2930
2930
2950
2950
2127
2127
2178
2178
2210
2210
2248
2248
2279
2279
2288
2288
2297
2297
2314
2314
2370
2370
2461
2461
2589
2589
2592
2592
2655
2655
2660
2660
2681
2681
2702
2702
2771
2771
2792
2792
2861
2861
2886
2886
2900
2900
2905
2905
2928
2928
2932
2932
2047
2047
2142
2142
2181
2181
2211
2211
2261
2261
2280
2280
2292
2292
2298
2298
2315
2315
2432
2432
2557
2557
2590
2590
2594
2594