Back to top

Izrada dekor preslikača

Preslikači za dekoraciju se izrađuju primenom tehnologije indirektne sito štampe. Osnovna specifičnost i mogoćnost postupka je rad sa velikim brojem boja i kontrolisan raspon debljina nanosa istih. Broj boja kreće se od 1-12 (prosek je 6 boja).

Preslikači se mogu primeniti na: keramiku, porcelan, staklo i emajl, pri čemu svaki materijal zahteva primenu određenih paleta boja i temperaturnog režima.
U sklopu Metalac Printa je design studio, tehnologija i tehnička priprema proizvodnje.

Raspolažemo autotmatskom mašinom za sito štampu, format B2(500X700mm) i posebnom linijom za lakiranje sa tri konvencionalne Wicket sušare.
Posebna odeljenja prate tehnološki tok proizvodnje: uribavanje boja, hemijski tretman i priprema sita.

U postupku rada koriste se atestirani materijali renomiranih proizvođača: papira posebnih namena (Tullis Russel), boja, lakova i medijuma (Ferro). Koriste se keramičke procesne(CMYK) i pokrivne boje.

Preslikači se transfer postupkom prenose na podlogu koja se dekoriše i peku na odgovarajućem temperaturnom režimu.
Za emajlirane podloge temperature se kreću od 760-810°C.

Princip rada je sledeći: prvo se radi nivo uzorka – razvoj određenog dizajna (koji može biti dostavljen u elektronskoj formi, fizički uzorak tanjira, šolje i sl.) uz definisanje boje podloge. Po potvrdi uzorka radi se serijska proizvodnja.

Kroz primere razvoja su slikovito prikazana tri tipska posla od uzorka do konačnog proizvoda.