Back to top

Metalac živi standarde kvalteta, a to je više od primene

Resertifikaciona provera sprovođenja integrisanog menadžment sistema kroz primenu standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 sprovedena je 22. i 23. juna. Tim TMS-a temeljno je proveravao usaglašenost sa standardima u svim procesima u Metalac a.d. i njegovim proizovodnim društvima sa zaključkom da se porveravani standardi primenjuju. 2019. godine uspešno je uveden i FSC standard.

U svakom slučaju, poštovanje standarda je potvrđeno, a sertifikat će biti produžen još jednom na naredne 3 godine. Inače, Metalac je nakon tri godine priprema, još 1994. prvi u pređašnjoj Jugoslaviji dobio sertifikat ISO 9001 od Saveznog zavoda za standardizaciju, a već sledeće 1995. godine i međunarnodni sertifikat ISO 9001 TUV Bayern Sachsen.